Resultat om vårdsamtal

Är fikonspråk bra eller dåligt? I samtal om komplicerade diagnoser spelar fackord flera viktiga roller, och behöver inte hindra förståelse. Läs mer!

Pratar läkare och patienter om samma sak? Vi har undersökt hur deltagarna i konsultationssamtal arbetar för att möta varandra och de olika intressen de har i samtalet. Läs mer!

Hur deltar patienterna? Och vilken roll spelar det vad de gör? Även om läkarna pratar mest har alla deltagare inverkan på hur samtalet fungerar. Läs mer!