Resultat om normer och värderingar

Räcker vårdsamtalen för alla behov? Om inte - varför inte? Vi har jämfört aktivitetssystem för att förstå ramar och möjligheter. Läs mer!

Vad är fakta och vad är privata erfarenheter? Vad händer när traditionella faktatexter är svåra att skilja från lekmäns berättelser?  Läs mer!

Vad är egentligen normalt? Skiljer sig föreställningar om det normala mellan medicinska experter och lekmän? Och när är det viktigt vad som är normalt? Ny studie - sammanfattning kommer!