Resultat om Internetkommunikation

Vem räknas som expert i ett patientforum? I nätforumets diskussioner har vårdens information central status - men kan också utmanas. Läs mer!

Att lära om hälsa online: Hur gör föräldrar för att navigera bland alla budskap och källor på nätet? Läs mer!

Kunskapsgemenskaper på nätet: Byggs olika slags kunskap i  bloggar och i forum? Och har kunskapen olika värde för deltagarna? Läs mer!

Läs också:

Jonasson, Moa. 2015. Texter som berör: Engagerande och trovärdighetsskapande strategier i föräldrabloggar om barns hjärtfel (C-uppsats vid Uppsala universitet)

Melander, Ida. 2016. Diskussionsforum som en kunskapsresurs: Legitimitet och kunskapsbyggande i ett forum för föräldrar med barn som har medfödda hjärtfel (Masteruppsats vid Södertörns högskola)

Varför bloggar föräldrar till hjärtsjuka barn? 

Genom att blogga kan patienter och föräldrar utforska olika identiteter och roller i förhållande till sjukdomen. Läs mer om det! 

Bloggens form gör det dessutom möjligt att utveckla medicinsk kunskap samtidigt som egna erfarenheter bearbetas. Läs mer om bloggens gener!