Kontakt

Är du vårdanställd eller vårdutbildare och vill diskutera hur våra resultat kan användas i er verksamhet? Är du patient eller förälder och vill berätta hur det är att försöka bygga kunskap om sin eller sitt barns hälsa?  Fyll gärna i detta mejlformulär: