Fackord i samtal och texter om barns hjärtfel

Av Ulla Melander Marttala och Elisabet Mattsson i konferensvolymen Svenskans beskrivning, 2016

Länk till konferensvolymen

I den här studien undersöks användningen av fackord i ljudinspelade vårdsamtal mellan barnhjärtläkare och föräldrar som väntar eller har ett barn med hjärtfel, skisser av hjärtat som ritas vid besöken och texter från föräldrabloggar och forum på internet. Exempel på sådana fackord är förmak, klaffar, vener, ductus, enkammarhjärta, aortastenos, VSD, saturation.

Vad händer i samtalen när ett fackord används? Hur presenteras och mottas olika medicinska fackord? Signaleras eventuella problem? Vilka funktioner har fackorden?

Vi kan se att medicinska fackord är rätt vanligt förekommande i vårdsamtalen. Vid nybesök använder läkarna fackord när de beskriver hjärtfelet och olika behandlingar: orden introduceras och förklaras, oftast tillsammans med en hjärtskiss. Fackorden fungerar då som redskap i den medicinska information som ges. En funktion är också att läkarna ger föräldrarna sökord för att söka information framför allt på Internet. I samtalen byggs en kunskapsgrund där fackorden utgör en resurs.

Vid återbesök använder föräldrarna använder en del medicinska fackord, men sällan vid nybesök. De signalerar vanligen inte några problem vid läkarnas fackordsanvändning. I föräldrabloggar används återkommande medicinska fackuttryck, både med och utan förklaringar. I bloggarna används de medicinska uttrycken i ett sammanhang utanför vården där kunskapsförmedling och kunskapsbyggande sker lekmän, dvs. föräldrar, emellan.

De medicinska fackorden kan alltså fungera som redskap och stöd för beskrivning, förklaring, kommunikation, i olika sammanhang, av både läkare och föräldrar. Uttrycken blir bekanta och användbara, och fackorden blir därmed en viktig del i lärandet. Medicinska kunskaper, inklusive kännedom om medicinska fackord, kan också leda till delaktighet och engagemang, så kallad ”empowerment”. De kan vara en resurs för föräldrar med hjärtbarn och på olika sätt stärka föräldrarna och deras medverkan i sina barns liv och hälsa.