Erfarenheter av samverkan

Hur kan enstaka fallstudier vara intressanta för verksamheter som kräver stora datamängder och evidens? Hur kan detaljerade studier av samtal och grammatik kan omsättas i daglig praktik? Hur förenar man olika perspektiv och intressen (patienternas, vårdpersonalens etc.)? 

Under arbetet med projektet har vi blivit alltmer intresserade av hur man på bästa sätt återkopplar vetenskaplig kunskap till den verksamhet man studerat. Det är ju inte självklart så att de resultat som är intressanta för språkvetare är de mest relevanta för den verksamhet som studerats. Ibland finns också skillnader i kunskapssyn, exempelvis mellan humanister och medicinare. Vi arbetar nu med frågor som dessa tillsammans med kollegor i Sverige och Norden, och kommer att rapportera vidare på denna sida.