Välkommen!

Den här portalen har skapats för att förmedla resultat från projektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället. Syftet är att presentera det viktigaste av det vi kommit fram till, på ett sätt som är tillgängligt för intresserade inom vården, i patientföreningar och bland allmänheten. 

Arbetet med att återkoppla och utveckla fortsatt samverkan pågår. Därför blir portalen aldrig färdig. Till att börja med sammanfattar vi resultaten av våra studier under följande tematiska rubriker:

Här finns också faktauppgifter om forskningsprojektet, för dig som vill veta mer om det: Om forskningsprojektet

Vill du komma i kontakt med oss gör du det enklast genom vårt kontaktformulär.